Alternative title

Kết Nối Yêu Thương - Họp mặt đồng hương Mân Thái tại San Diego, Hoa Kỳ

View: 3681 - Ban Tổ Chức    10/07/2022 10:07:45 am
Kết Nối Yêu Thương - Họp mặt đồng hương Mân Thái tại San Diego, Hoa Kỳ
Kết Nối Yêu Thương - Họp mặt đồng hương Mân Thái tại San Diego, Hoa Kỳ
BTC Ngày Mân Thái Hội Ngộ trân trọng kính mời đồng hương Mân Thái vui lòng tham dự Ngày Hội Mân Thái sẽ tổ chức tại San Diego vào lúc 10:00am đến 5:00pm ngày thứ bảy 30-07-2022.

Mọi tin tức xin liên lạc về Nguyễn Văn Củi (Cui Woody Nguyen) số 858-397-4904
hoặc Phan Trung Kiên số 619-994-4146. - Email: manthai@manthai.net


Địa điểm tổ chức: Admiral Baker RV Campground & Picnic Areas

Dưới đây giới thiệu một số hình ảnh liên quan:

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin