Alternative title

Lễ Khai Giảng Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng

View: 3369 - Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng    20/08/2023 08:08:21 am
Lễ Khai Giảng Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng
Lễ Khai Giảng Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng
-Kính bạch chư vị Tôn đức

-Kính thưa quý cơ quan truyền thông báo chí.

-Kính thưa quý bậc thức giả, quý thiện nam tín nữ, quý học viên và chư thân hữu

Kính thưa quý vị.

Món quà quý giá nhất để chúng ta cùng trao tặng cho nhau chính là sự hiện hữu bây giờ và ở đây. Quả thật như vậy, từ khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ quả vị Nhất Thiết chủng trí dưới cội Bồ đề thì Ngài mới chỉ bày giá trị đích thực của tất cả chúng ta. Giá trị đó là ai cũng có Phật tánh, ai cũng có đầy đủ trí tuệ vì Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Sở dĩ chúng ta chưa giải thoát giác ngộ như Ngài bởi vì màn vô minh bít kín chơn tâm, đắm say dục lạc do sự cuốn hút bởi tiền tài, danh vọng, sắc đẹp v.v nhưng rốt cùng thì sự vô thường của cuộc đời sẽ làm tan biến theo thời gian, duy chỉ có phẩm hạnh, trí tuệ và đạo đức mới có thể tồn tại dài lâu, nó thuộc về chính mình, nên cần phải được nâng cao, tu dưỡng hàng ngày để thăng hoa tươi đẹp. Muốn có đức hạnh thì tâm thiện lương phát khởi, trí tuệ minh mẫn, tinh tấn nỗ lực học tập, thực hành nghiêm mật, tích lũy kiến thức để phân định chính, tà, thiện, ác. Học Phật để có trí tuệ, soi sáng những uẩn khúc vô minh, để thấy cuộc đời tươi đẹp, khẳng định giá trị bản thân, tạo duyên lành cho mình và cho đời an vui lợi lạc.

Từ những mục tiêu cao cả đó, được sự khuyến tấn của chư tôn đức Tăng Ni, những khích lệ của các bậc thiện hữu tri thức đã hình thành Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng với sứ mạng đem chánh pháp của Đức Thế Tôn thực dụng trong từng cá nhân giữa cuộc sống trần thế để chính họ có khả năng thắp đuốc lên mà đi. Thực dụng là dụng chơn tâm chính mình vốn sẵn đã từng vi diệu và sáng suốt cho mỗi ý nghĩ, lời nói và việc làm đúng đắn. Tất cả chúng ta đã có viên minh châu trong chéo áo, nhưng làm sao để biết nó là bảo ngọc vô biên hầu sử dụng cho mình được sung mãn mà gia đình, xã hội được lợi lạc an hòa? Đây là một thử thách mà Đức Phật đã vận dụng 49 ngày đêm mới tìm ra con đường giác ngộ.

Đạo Phật không là một tôn giáo mà là một con đường vạch ra để giáo dục con người sự hoàn thiện về đạo đức trong cách sống, hướng tâm hạnh được an tĩnh làm nền tảng cho sự hạnh phúc, lấy trí tuệ soi sáng trong việc tu hành hầu giải thoát những ràng buộc phàm tình đem đến tâm thánh thiện, tự tại, an nhiên. Với chí hướng đem đạo từ bi vào cuộc sống thế gian, Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng quy tụ được các bậc thiện hữu với tín tâm kiên cố, xác quyết được niềm tin từ bản thân có khả năng thiết lập một tương lai tươi sáng và thiện lành y cứ theo lời dạy từ chính thân chứng của đức Như lai để chia xẻ đến quý bậc thức giả, quý học viên cùng ý nguyện thăng hoa cuộc sống đạo đức và phẩm hạnh.

Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng cung thỉnh chư Tôn đức Giáo Thọ thỉnh giảng với những công phu tu tập đầy năng lực từ bi, các vị Giáo Sư thỉnh giảng có nhiều trãi nghiệm từ các học đường và xã hội, đạo tâm dõng mãnh, hành hoạt thực tế trong cuộc đời sẽ trực tiếp nối kết, chia xẻ những bài học thực dụng với học viên. Ban Tu Thư Giáo Trình nghiên cứu những phương pháp thực tiễn khả dĩ ứng dụng trong mọi quốc độ đều khế hợp, Ban Điều Hành và Ban Bảo Trợ sẽ từng bước kiện toàn nhân sự, hỗ trợ phương tiện phát triển đời sống tâm linh, hành trì thiền định, đáp ứng nhu cầu học và kiên trì chánh mạng trong cuộc sống nhân gian. Tính đến nay nhiều trăm học viên ghi danh đến từ khắp năm châu bởi nơi nào mà ánh sáng trí tuệ và từ bi lan tỏa, nơi đó có tình thương, hòa bình và an lạc chan hòa.

Nhân đây, chúng con xin tri ân Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện Trù Trì Tu Viện Huyền Không đã gieo hạt giống trí tuệ để khởi điểm ngôi trường học Phật này. Với tâm nguyện thắp sáng ngọn tuệ đăng để Phật pháp thấm nhuận khắp muôn nơi, mong hết thảy chúng sanh thoát ly biển khổ, chúng ta tiếp tục tạo duyên lành để người học Phật thêm cơ hội tinh tấn trên con đường tu duỡng, rèn luyên bản thân, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho chư tôn đức pháp thể khinh an, tất cả chúng ta được sống trong hòa bình, thịnh vượng.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Trân Trọng,Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, Ph. D

——————————////————————

Lễ Khai Giảng, Ngày 8-10-2022 tại Huyen Khong Monastery

https://www.youtube.com/watch?v=jMnolwXxFiM


——————————-/////////—————————

Tất cả các bài học năm thứ nhất theo thứ tự dưới đây.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBIU9Ed9iqQIqf6nMEOfJJhRosImp8zSI

XEM CÁC KHÓA HỌC CHI TIẾT THEO LINK DƯỚI ĐÂY:

(Copy đường link đưa vào trang Youtube để xem)

KHÓA 1:

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 1- https://youtu.be/3YHIq9m4yCM

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 2 - https://youtu.be/fGQBbXOkRiY

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 3 - https://youtu.be/MuTCQq0HmBo

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 4 -https://youtu.be/Yqz7snfGNxI

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 5 - https://youtu.be/-tPZVaESG5g

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 6 - https://youtu.be/5kUfSlrYDAQ

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 7 - https://youtu.be/fuvDchjX0ms

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 8 - https://youtu.be/8zuV1yW5Fsw

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 9 - https://youtu.be/u8PaH0Qe9WE

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 10 - https://youtu.be/gsEdJLb4mrw

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 11 - https://youtu.be/szFL2I7YIOQ

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 12 - https://youtu.be/8Yy4vKclNnw

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 13 - https://youtu.be/In6tL_9X8n4

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 14 - https://youtu.be/HTxl3gh0AQ4

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 15 - https://youtu.be/_rRgHn9k0u0

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 16 - https://youtu.be/0VtYYJEpXWA

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 17 - https://youtu.be/3oq2_9wSQWw

CDPGTD - Khóa 1 - Bài Học Số 18 - https://youtu.be/pqzRoHP59S0KHÓA 2:CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 1 - https://youtu.be/k3lcTuWbFyY

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 2 - https://youtu.be/YRQTWIquBSI

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 3 - https://youtu.be/We9yc46JXsQ

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 4 - https://youtu.be/Gs3AVCioVaU

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 5 - https://youtu.be/xULBGk7Afng

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 6 - https://youtu.be/bXA7360OJzs

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 7 - https://youtu.be/WI3jVgfFJdw

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 8 - https://youtu.be/VaBSrkMDCwA

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 9 - https://youtu.be/brCyhGDrXqk

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 10 - https://youtu.be/Zvk-iRsmV7Q

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 11 - https://youtu.be/qZGiIkZ4qdY

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 12 - https://youtu.be/tvjdzEajScM

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 13 - https://youtu.be/B0-riSf1JLo

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 14 - https://youtu.be/geRiocQjEdw

CDPGTD - Khóa 2 - Bài Học Số 15 - https://youtu.be/qAaAjY9AoJ0KHÓA 3:

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 1 - https://youtu.be/LWtwsG2fcI8

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 2 - https://youtu.be/ruzrtajsKkY

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 3 - https://youtu.be/57MAQdqzPHA

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 4 - https://youtu.be/dhnfAC55E3E

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 5 - https://youtu.be/r8fJwZZFtzY

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 6 - https://youtu.be/UUrRuK0R6K4

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 7 - https://youtu.be/S9GBDh4CpCY

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 8 - https://youtu.be/U0m36b5vEvo

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 9 - https://youtu.be/MBogL12dnpE

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 10 - https://youtu.be/N1ZWULEhtqk

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 11 - https://youtu.be/3Hv3k47TCdo

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 12 - https://youtu.be/EKYyvsc9ATI

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 13 - https://youtu.be/2-BpVWfdfoo

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 14 - https://youtu.be/E83p9PqdoQ4

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 15 - https://youtu.be/FmWztFEr-KM

CDPGTD - Khóa 3 - Bài Học Số 16 - https://youtu.be/Z6jvAaYe_vwKHÓA 4:

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 1 - https://youtu.be/imDNCtj_ryk

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 2 - https://youtu.be/8YrCTsaxsOs

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 3 - https://youtu.be/IP9SAhdDJC4

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 4 - https://youtu.be/zN0MzetW0gM

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 5 - https://youtu.be/S2RDbwCsn3A

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 6 - https://youtu.be/twFTj1Rq5HA

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 7 - https://youtu.be/MuSBMvyTcAw

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 8 - https://youtu.be/BaYSoD37sbM

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 9 - https://youtu.be/Oo1UiDvpfiA

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 10 - https://youtu.be/eUMEVkqg7bQ

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 11 - https://youtu.be/Tfyx7zeAut8

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 12 - https://youtu.be/0qZH7Zvobjc

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 13 - https://youtu.be/DxAoByMWYWM

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 14 - https://youtu.be/o_zohjmGXMA

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 15 - https://youtu.be/0SpReECIA0k

CDPGTD - Khóa 4 - Bài Học Số 16 - https://youtu.be/3s29xNMkkM0HÌNH ẢNH (Võ Văn Tường)
Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin