TK NEWS

TV
Loading

Tin tức trực tiếp - Hội luận trực tuyến

Alternative title

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2567

View: 409 - Thích Thắng Hoan    7/05/2023 01:05:38 pm
THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2567
THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2567
THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2567

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng, Ni,

Kính thưa chư Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử,

Thật là hy hữu và phước báo cho nhân loại khi được đấng Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ Cung Trời Đẩu Suất thị hiện đản sanh vào thế giới bất an này cách nay 2647 năm!

Trong giờ phút thiêng liêng và mầu nhiệm đón mừng sự đản sanh của Đức Thế Tôn, Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK cùng với hàng trăm triệu Tăng, Ni và Phật tử trên toàn thế giới nhất tâm cung kính đảnh lễ xưng tán bậc Đại Trí và Đại Bi đã vì chúng sinh khổ đau mà thị hiện giáng trần để khai mở con đường giác ngộ và giải thoát cứu cánh mà trong lịch sử của nhân loại từ trước tới nay chưa từng chứng kiến.

Thật vậy, với những ai có thể thọ lãnh và hành trì giáo pháp và giới luật mà Đức Phật đã truyền dạy thì chắc chắn một điều rằng là những vị ấy đều cảm nghiệm một cách chân thật hương vị giải thoát khổ đau và triền phược ngay trong đời này như là kết quả tất yếu của một loại diệu dược sau khi được sử dụng đúng cách để trị bệnh.

Trong Kinh Tạp A-hàm, Đức Phật dạy cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia hãy đặt niềm tin kiên cố và bất hoại đối với Phật, Pháp, Tăng, và Thánh Giới như là nền tảng cơ bản vững chắc trên con đường giải thoát và giác ngộ. Trong suốt 45 năm du hóa, Đức Phật luôn luôn kiên định với con đường giáo dục nhắm tới mục đích liễu ngộ được thực trạng khổ đau của thế gian, thấu rõ nguyên nhân nào đưa đến khổ não, chứng đạt cảnh giới tịch diệt của Niết-bàn dứt sạch khổ đau qua sự tu tập tinh cần đối với Thánh Giáo mà Ngài đã dạy. Đó là bốn Thánh Đế hay bốn trụ cột nền tảng xây dựng tòa nhà Phật Pháp. Đức Phật không huyền đàm, không lý thuyết suông. Ngài luôn luôn khuyến tấn hàng đệ tử dồn hết nỗ lực vào việc hành trì theo những gì Ngài đã hướng dẫn. Đức Phật xác quyết khả năng diệt tận khổ đau ngay trong đời này đối với những ai thực hành theo đúng giáo pháp của Ngài. Sự tồn tại và phát triển của Đạo Phật từ Ấn Độ thời Phật rồi lan rộng ra trên khắp thế giới ngày nay là bằng chứng cụ thể về khả tính diệt khổ của giáo pháp Phật Đà.

Trong thế giới đầy bất an và biến động ngày nay, với vô vàn thiên tai và nhân họa thì giáo pháp giác ngộ và giải thoát của Đức Phật là giải pháp khả thi để làm vơi bớt khổ đau đang đè nặng lên thân phận bé bỏng của con người. Vì thế, mỗi người con Phật hãy tinh tấn nhiều hơn nữa để duy trì và truyền bá Chánh Pháp. Đó cũng là cách để xưng tụng và báo đáp thâm ân giáo hóa cao dày mà Đức Phật đã thị hiện đản sanh trong đời ác năm trược của thế gian.

Mùa Phật Đản năm nay cũng đánh dấu 60 năm biến cố pháp nạn xảy ra cho Phật Giáo Việt Nam, với hai sự kiện đáng ghi nhớ: Vụ đàn áp Phật Giáo tại đài phát thanh Huế vào đêm ngày 9 tháng 5 năm 1963 đã châm ngòi cho cuộc vận động đòi quyền bình đẳng và tự do tôn giáo, và ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để cầu nguyện cho pháp nạn sớm chấm dứt vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 đã đánh thức lương tri của cả nhân loại về khát vọng tự do và bình đẳng của Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.

Từ bài học của biến cố pháp nạn 1963 và cả đoạn đường lịch sử 60 năm qua giúp chúng ta nhận thức được rằng các chế độ chính trị nếu không kiểm soát được đại khối Phật Giáo đồ thì họ sẽ thẳng tay triệt hạ. Vì thế, xin nghe theo lời Phật dạy rằng hãy nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp, không nương tựa ai khác. Và thêm nữa, chúng ta nên học bài học lịch sử hơn hai ngàn năm của Phật Giáo Việt Nam mà qua đó yếu tố then chốt để Phật Giáo sinh tồn chính là sống trong lòng Dân Tộc. Dân Tộc ở đây là đại khối quần chúng đồng bào không phải là các thế lực chính trị hay các cơ chế chính trị cai trị đất nước. Đừng nhầm lẫn việc Phật Giáo đồng hành với Dân Tộc qua việc đồng hành với chế độ, vì dân là vạn đại còn chế độ là nhất thời.

Mùa Phật Đản năm nay cũng đánh dấu 48 năm Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam cùng với cộng đồng người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do và xây dựng cuộc sống mới nơi quê người. Dù cuộc sống mới của người Phật Tử ly hương đã ổn định và ngày càng phát triển, sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp và phát huy nền văn hóa truyền thống của Dân Tộc vẫn nằm trên vai của mỗi người Phật Tử Việt Nam, xuất gia và tại gia.

Trong ánh dương quang tỏa rạng nơi Vườn Lâm Tỳ Ni hòa quyện cùng nhạc trời và tiếng hót của muôn chim xưng tụng ngày Đức Bồ Tát Hộ Minh thị hiện đản sinh, chúng con xin gieo năm vóc sát đất kính lễ Đức Đại Hùng Điều Ngự Thích Tôn đã giáng trần.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật Lịch 2567, Dương Lịch 2023, California, Hoa Kỳ

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNH

Chánh Văn Phòng


Sa môn Thích Thắng Hoan

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------


DHARMA MESSAGE Buddhist Calendar 2567

Namo Sakyamuni Buddha

Respectfully addressed to Most Venerable Monks, Nuns,

Distinguished Guests and Devoted Lay Buddhists,

It is truly fortunate and auspicious for humanity that the Great Compassionate World-Honored One, Sakyamuni Buddha, descended from the Tushita Heaven and was born into this troubled world 2647 years ago!

During this sacred and auspicious moment of celebrating the birth of our Lord Buddha, the Vietnamese American United Buddhist Congregation, along with millions of monks, nuns, and lay Buddhists around the world, sincerely pays homage and reveres the Supreme Wisdom and Great Compassion that the Buddha manifested in order to open the path of enlightenment and liberation, which has never been witnessed in the history of humanity.

Indeed, those who receive and uphold the teachings and precepts that the Buddha has transmitted will surely experience the taste of liberation from suffering and attain supreme enlightenment in this very life, as the inevitable result of using the Dharma medicine correctly to cure afflictions.

In the Agama Sutta, the Buddha instructed his disciples, both monastic and lay, to have unshakable and unwavering faith in the Buddha, the Dharma, the Sangha, as the firm foundation on the path of liberation and enlightenment. Throughout his 45 years of teaching, the Buddha was unwavering in his commitment to educating and leading beings to understand the true nature of suffering, to clearly comprehend the causes of suffering, and to attain the state of extinction of suffering through diligent practice of the Holy Teaching that he had taught. These are the Four Noble Truths that form the foundation of the Buddhist teachings. The Buddha did not resort to miracles or empty theories. He always encouraged his disciples to make every effort to practice according to his guidance. The Buddha firmly affirmed the possibility of extinguishing suffering in this very life for those who practice in accordance with his teachings. The existence and development of the Buddha Dharma from ancient India to the present day is concrete evidence of the effectiveness of the Buddhist teachings.

In today's world full of uncertainties and upheavals, with countless natural disasters and human afflictions, the enlightenment and liberation teachings of the Buddha are a viable solution to alleviate the suffering that weighs heavily on the fragile condition of human beings. Therefore, each Buddhist should strive even more diligently to maintain and propagate the Right Dharma. This is also a way to express gratitude and repay the kindness of the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the ancestors who have preserved and transmitted the teachings of the Buddha to us through generations.

This year's Buddha's Birthday also marks the 60th anniversary of the tragic event that occurred in Vietnamese Buddhism, with two memorable events: The suppression of Buddhism at the Hue Broadcasting Station on the night of May 9, 1963, sparked a movement demanding religious freedom and equality, and the self-immolation of Bodhisattva Thich Quang Duc on June 11, 1963, to pray for an end to the persecution awakened the conscience of humanity about the aspirations for freedom and equality of Vietnamese monks, nuns, and Buddhists.

The lesson from the 1963 tragedy and the 60-year historical journey helps us realize that if political regimes cannot control the Buddhist masses, they will use force to suppress them. Therefore, let us follow the Buddha's teaching to rely on ourselves and rely on the Dharma, not on anyone else. Furthermore, we should learn from the over two-thousand-year history of Vietnamese Buddhism, through which the key element for its survival is to live within the nation's heart. The nation here refers to the great mass of fellow citizens, not the political forces or mechanisms that govern the country. Do not mistake that Buddhism goes hand in hand with the regime, for the people are eternal while regimes are temporary.

This year's Buddha's Birthday marks 48 years since Vietnamese monks, nuns, and Buddhist followers left the country to seek freedom and build a new life in their homeland. Although the new life of Buddhist refugees has stabilized and developed, the mission of propagating the Right Dharma and promoting the traditional culture of the nation still lies on the shoulders of each Vietnamese Buddhist, whether they are monastics or laypeople.

In the radiant sunlight of the Lumbini Garden, blended with the music of the heavens and the singing of countless birds praising the day of the manifestation of the Bodhisattva Sumedho, we bow down and offer our respects to the Venerable Great Master Sakyamuni Buddha who has entered this world.

May the blessings of the Triple Gem be with all sentient beings, bringing peace, happiness, and enlightenment to the world.

Namo Sakyamuni Buddha

Buddhist Calendar 2567, Gregorian Calendar 2023, California, USA

TM. Vietnamese American United Buddhist Congregation

Chief Executive Office


The Most Venerable Thich Thang HoanBài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Bài mới nhất

Ghi danh nhận tin