TK NEWS

TV
Loading

Tin tức trực tiếp - Hội luận trực tuyến

Alternative title

Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN tại Tu Viện Nguyên Thiều vào năm 2003

View: 1851 - TK NEWS DIRECT    6/05/2020 04:05:27 pm
Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN tại Tu Viện Nguyên Thiều vào năm 2003
Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN tại Tu Viện Nguyên Thiều vào năm 2003
BBT. Một trong những sự kiện lịch sử quan trọng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là kỳ Đại hội Bất thường vào năm 2003 tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định. Trong kỳ Đại Hội này, ngoài những nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo, chư vị lãnh đạo Giáo Hội cũng cho công bố thành phần nhân sự của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương - Viện Tăng Thống và thành phần Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo. Chúng tôi xin đăng tải những tư liệu lịch sử còn ghi lại dưới đây để quý Phật tử xa gần cùng tham khảo. Nội dung dưới đây được chúng tôi ghi lại từ video, cũng được đăng tải kèm theo.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG


-----------------

CHƯ TÔN ĐỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO VIỆN TĂNG THỐNG

- Căn cứ tinh thần và biên bản cuộc họp bất thường của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo ngày 17 tháng 7 năm 2003 (tức ngày 18 tháng 7 năm Quý Mùi), tại phòng khách Tu viện Nguyên Thiều;
- Căn cứ vào Giáo chỉ số 04/VTT/XLTV, về việc tổ chức Đại hội bất thường và bổ sung nhân sự;
- Căn cứ vào cuộc họp bổ sung của Hội Đồng Lưỡng Viện vào ngày 19 tháng 9 năm 2003 tại phương trượng Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định;
- Căn cứ nhu cầu Phật sự hiện tại, cần bổ sung và kiện toàn Hội Đồng Lưỡng Viện, sau một thời gian dài sinh hoạt Giáo Hội bị gián đoạn;
- Vì mạng mạch trường tồn của Chánh pháp, vì để làm nơi quy hướng và y chỉ cho bốn chúng đệ tử;

Nay cung thỉnh Chư Hòa Thượng sau đây đăng lâm pháp tịch trong cương vị thành viên hàng Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống:

A. Trong nước:

1. Đại lão Hòa thượng THÍCH HUYỀN QUANG
2. Hòa thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ
3. Hòa thượng THÍCH NHẬT LIÊN
4. Hòa thượng THÍCH HUỆ VIÊN
5. Hòa thượng THÍCH BẢO AN
6. Hòa thượng THÍCH TRÍ GIÁC
7. Hòa thượng THÍCH THIỆN HẠNH
8. Hòa thượng THÍCH NHƯ ĐẠT
9. Hòa thượng THÍCH DIỆU TÁNH
10. Hòa thượng THÍCH MINH CHIẾU
11. Hòa thượng THÍCH MNH TUỆ
12. Hòa thượng THÍCH ĐỨC CHƠN
13. Hòa thượng THÍCH MINH TUẤN
14. Hòa thượng THÍCH TÂM LINH

B. Ngoài nước:

15. Đại lão Hòa thượng THÍCH TÂM CHÂU, Canada
16. Hòa thượng THÍCH HỘ GIÁC, Hoa Kỳ
17. Hòa thượng THÍCH MÃN GIÁC, Hoa Kỳ
18. Hòa thượng THÍCH HUYỀN VI, Pháp Quốc
19. Hòa thượng THÍCH THUYỀN ẤN, Hoa Kỳ
20. Hòa thượng THÍCH CHÁNH LẠC, Hoa Kỳ
21. Hòa thượng THÍCH THẮNG HOAN, Hoa Kỳ
22. Hòa thượng THÍCH CHƠN THÀNH, Hoa Kỳ
23. Hòa thượng THÍCH MINH TÂM, Pháp Quốc
24. Hòa thượng THÍCH NHƯ HUỆ, Úc Đại Lợi

Phật lịch 2547,

Tu viện Nguyên Thiều,

Ngày 6 tháng 9 năm Quý Mùi (1.10.2003)___________________________


THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO

- Căn cứ tinh thần và biên bản cuộc họp bất thường của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo ngày 17 tháng 7 năm 2003 (tức 18 tháng 6 năm Quý Mùi tại phòng khách Tu viện Nguyên Thiều;
- Căn cứ vào Giáo chỉ số 04/VTT/XLTV, về việc tổ chức Đại Hội bất thường và bổ sung nhân sự;
- Căn cứ vào cuộc họp bổ sung của Hội Đồng Lưỡng Viện vào ngày 19 tháng 9 năm 2003 tại phương trượng Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định;
- Căn cứ nhu cầu Phật sự hiện tại, cần bổ sung và kiện toàn Hội Đồng Lưỡng Viện, sau một thời gian dài sinh hoạt Giáo Hội bị gián đoạn;
- Căn cứ thư đề cử của Chư Tôn Trưởng Lão:
- Vì mạng mạch trường tồn của Chánh Pháp;

Thừa ủy nhiệm Hội Đồng Lưỡng Viện;

Nay cung thỉnh Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa sau đây an vị trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất:

1. Viện trưởng: Hòa thượng Thích Quảng Độ
2. Đệ nhất Phó Viện Trưởng (VPI): Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ
3. Đệ nhị Phó Viện Trưởng (VPI): Thượng tọa Thích Viên Định
4. Phó Viện Trưởng (VPII): Hòa thượng Thích Hộ Giác
5. Phó Viện Trưởng (VPII): Hòa thượng Thích Chánh Lạc
6. Tổng Thư Ký (VPI): Thượng tọa Thích Đức Thắng
7. Phó Tổng Thư Ký (VPII): Thượng tọa Thích Viên Lý
8. Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Cư Sỹ: Hòa Thượng Thích Đức Chơn
9. Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Tăng Sự: Thượng tọa Thích Quảng Hạnh
10. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên: Thượng tọa Thích Thanh Huyền
11. Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Văn Hóa: Thượng Tọa Thích Phước An
12. Tổng Vị Trưởng Tổgn Vụ Hoằng Pháp: Thượng Tọa Thích Thái Hòa
13. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội: Thượng tọa Thích Không Tánh
14. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết: Thượng Tọa Thích Thành Đạt.
15. Tổng Thủ Quỹ: Thượng Tọa Thích Nguyên Lý


Phật lịch 2547,

Tu viện Nguyên Thiều,

Ngày 6 tháng 9 năm Quý Mùi (1.10.2003)


_______________________________________________

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Bài mới nhất

Tôn giáo

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2567

Thích Thắng Hoan

Từ thiện

Lá thư cuối tuần

Rộng Mở Tâm Hồn

Tôn giáo

VÀI NÉT VỀ THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

Thích Thông Giải

Tôn giáo

LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

Thích Nữ Nguyên Thiện

Tôn giáo

THÔNG ĐIỆP TẾT QUÝ MÃO

VIỆN TĂNG THỐNG

Từ thiện

THÔNG BẠCH XUÂN QUÝ MÃO 2023

Thích Thắng Hoan

Tôn giáo

THÔNG TƯ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

Ghi danh nhận tin