TK NEWS

TV
Loading

Tin tức trực tiếp - Hội luận trực tuyến

Alternative title

Ngày Hội Trồng Cây

View: 429 - TK NEWS TV    7/03/2021 10:03:35 am
Ngày Hội Trồng Cây
Ngày Hội Trồng Cây

Giọng đọc: Uyên Thy

NGÀY HỘI TRỒNG CÂY

Lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Đại chúng,

Tu Viện Pháp Vương với diện tích 9 mẫu tây. Ngoài phần đất để dành cho việc xây dựng Chánh điện, Trai đường, Tăng xá, Parking lots, Tu Viện sẽ tạo khung cảnh cho mảnh đất già lam này được bao quanh bởi cây trái bốn mùa.

Cụ thể, thứ nhất, Tu Viện sẽ trồng tiếp tục 2 hàng thông (khoảng 150 cây) xung quanh khuôn viên để sau này làm con đường thiền thiền hành giữa 2 hàng thông đó.

Thứ hai, trồng các giống cây ăn trái trên một diện tích đất 1.5 mẫu tây. Gồm có các giống cây quen thuộc: Mãng cầu, cam, quýt, bưởi, lựu, ổi, khế, nhãn, xoài, mít, bơ, mận, hồng mềm, donut peach, fuji apple tree, fig tree (sung), sapote tree.

Vì vậy, Tu Viện cần Quí Đại chúng chung tay, góp sức mỗi người, mỗi gia đình vài cây giống, vài bao phân, vài cuộn ống dẫn nước để góp phần tạo thành một khung cảnh trang nghiêm già lam Phật địa. Quí Đại chúng nếu có những cây giống sẵn, xin phát tâm hỷ cúng về Tu Viện Pháp Vương hoặc Chùa Phật Đà, hoặc liên lạc quí Thầy đến nhận.

Quí Đại chúng cũng có thể phát tâm cúng dường để Quí Thầy mua cây giống, phân bón, dây ống nước, ủi đất, đào lỗ... cho Phật sự trồng cây này bằng cách gởi check về: Chùa Phật Đà - Địa chỉ: 4333 30th street, San Diego, CA 92104. Memo xin ghi: Trong Cay.

Hoặc cúng dường qua PayPal: tuedang79@gmail.com, bằng cách click trực tiếp vào dưới đây:

Donate with PayPal button

Hoặc Zelle đến số phone 619 278 9837 (Chat Nguyen). Memo: Trong Cay

Đồng thời, xin trân trọng kính mời Đại chúng cùng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương.

Trong thời gian từ hôm nay, Tu Viện sẽ cho ủi đất, đào lỗ, chạy ống nước tưới tự động trước; để đến ngày nói trên, Quí Đại chúng sẽ tự tay mình trồng cây, bỏ phân, lấp đất.

Núi cao là bởi nhiều cây

Thành công là bởi góp tay nhiều người.

Đây là việc làm thiết thực, rất cần sự quan tâm và ủng hộ của Quí Đại chúng. Kính nguyện Chư Phật mười phương, Chư Hộ pháp già lam chứng minh, gia bị cho Phật sự này thành tựu viên mãn.

Kính nguyện hồi hướng công đức này đến Quí Đại chúng và gia đình luôn được vạn sự an lành, thành tựu sở nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Tu Viện Pháp Vương, ngày 22/1/2021

Ngày Hội Trồng Cây

Chứng minh: HT Thích Nguyên Siêu

Cố vấn: TT Thích Tâm Tường

Điều hành: Thầy Thích Hạnh Tuệ (mọi chi tiết xin Quí Đại chúng liên lạc 619 278 9837)


Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin