Alternative title

Những Tâm Thư cuối đời của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống: Tâm Thư số 14

View: 1149 - TK NEWS DIRECT    22/04/2020 11:04:14 am
Những Tâm Thư cuối đời của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống: Tâm Thư số 14
Những Tâm Thư cuối đời của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống: Tâm Thư số 14
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

Chùa Từ Hiếu, 59 Lô D Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn

Phật lịch 2562TÂM THƯ

Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Hòa thượng Thích Quảng Độ


Thưa Chư Tôn Đức, Hòa Thượng,Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, cùng đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 92, nhận xét trong suốt thời gian qua Giáo Hội gặp nhiều chướng nạn, mâu thuẫn giữa các thành viên của Giáo Hội; nội ma, ngoại chướng hoành hành làm cho sinh hoạt của Giáo Hội bị lũng đoạn. Vì thế, trước khi lên đường ra miền Bắc, tôi đã ban hành Tâm Thư số 11 ký ngày 03 tháng 10, năm 2018. Sau khi trở lại Sài Gòn, Tôi ban hành tiếp Quyết định số 12 ký ngày 25 tháng 11 năm 2018 và cuối cùng là Thông Bạch ký ngày 17 tháng 12 năm 2018 để giải tán nhân sự và tạm ngưng mọi hoạt động của Viện Hóa Đạo trong nước, điều đó bao gồm giải tán nhân sự và tạm ngưng mọi hoạt động của Văn Phòng II, trụ sở đặt tại chùa Liên Hoa, Houston Texas ở hải ngoại vì những lý do sau:

1. Ngày 03 tháng 10 năm 2018, trước khi ra miền Bắc, từ Sài Gòn tôi có viết Tâm Thư số 11/QĐ/TT/VTT đưa hai Quyết Định gởi Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo của Đạo hữu Lê Công Cầu. Thứ hai, bãi truất chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hoà Thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc gửi sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai Quyết Định đề ra trong Tâm Thư số 11 đã không được HT. Thích Tâm Liên và các nhân sự Viện Hoá Đạo thi hành. Đạo hữu Lê Công Cầu vẫn nhân danh chức vụ Tổng Thư Ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

2. Cũng trong hơn một tháng tôi vắng mặt vừa qua ở Sài Gòn trong năm 2018, HT. Thích Tâm Liên, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo đã không cho thi hành các Quyết Định của tôi gởi sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, mà Hoà Thượng lại cho phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối và lập trường Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tu chỉnh lần cuối thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015.

3. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, HT. Thích Huyền Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, cho phát hành Thông Bạch số 01/TB/CT/VPIIVHĐ nói lên Quan Điểm và Lập Trường của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo ngược lại Hiến Chương 2015 và Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ ngày 25/11/2018. HT Thích Huyền Việt trong bản Thông Bạch này đã không chấp nhận và tuân hành Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vốn đã được thông qua ngày 4 tháng 12 năm 2015 với hai Giáo Chỉ số 14/TT/GC và Giáo Chỉ số 15 VTT/TT/GC mà tôi đã ban hành cùng trong ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Thanh Minh Thiền Viện thành phố Sài Gòn. Hơn nữa HT. Thích Huyền Việt, HT. Thích Tâm Liên và Đạo hữu Lê Công Cầu cũng không tuân hành Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ ngày 25 tháng 11 năm 2018.

Vì ba vị này đã bất khâm tuân Hiến Chương 2015, những Quyết Định, Thông Bạch của tôi ban hành, gây chia rẽ nội bộ Giáo Hội, gây hoang mang và làm phiền lòng Chư Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới, có nguy cơ gây mất uy tín, uy thế của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nay tôi viết Tâm Thư này khẳng định lại những vấn đề quan trọng sau đây:

1. Điều 1: Căn cứ Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ ban hành ngày 25 tháng 11, năm 2018, tôi đã cho tạm ngưng các hoạt động của Viện Hoá Đạo trong thời gian chờ Đại Hội Bất Thường để công cử nhân sự mới. Văn Phòng II có cơ sở đặt tại Chùa Liên Hoa, Houston Texas do HT. Thích Huyền Việt làm Chủ tịch ban Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ trực thuộc Viện Hoá Đạo trong nước, vì vậy mà cũng bị tạm ngừng mọi hoạt động có liên hệ đến Giáo Hội cho đến khi tôi có một văn thư Quyết Định mới. Trong thời gian chờ đợi Đại Hội Bất Thường bầu lại nhân sự, HT. Thích Tâm Liên, HT. Thích Huyền Việt và Đạo hữu Lê Công Cầu không còn là thành viên và cũng không giữ một chức vụ gì của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nên tất cả mọi lời nói, mọi việc làm, mọi Thông tư, Thông Bạch... của ba vị này đều không là đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong cũng như ngoài nước.

2. Điều 2: Viện Hoá Đạo đang tạm ngừng hoạt động nên không còn Hội Đồng Lưỡng Viện mà chỉ còn tôi là đại diện Viện Tăng Thống là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Giáo Hội trong thời gian chờ Đại Hội Bất Thường. HT. Thích Tâm Liên, HT. Thích Huyền Việt và Đạo hữu Lê Công Cầu không còn giữ bất kỳ chức vụ gì trong mọi cơ cấu của Giáo Hội từ Trung Ương đến Địa phương.

3. Điều 3: Kể từ ngày hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2019, Giáo Hội và tôi không có liên hệ hay chịu trách nhiệm về bất cứ lời nói, hành động hay Thông Báo, Thông Bạch... nào của HT. Thích Tâm Liên, HT. Thích Huyền Việt và Đạo Hữu Lê Công Cầu trước pháp luật cũng như trong công luận trong và ngoài nước.

Cuối cùng, tôi viết Tâm thư này để xác định trước công luận trong và ngoài nước để Chư Tăng, Ni và Phật Tử yên tâm rằng tôi đang an trú tự tại và an ổn tại chùa Từ Hiếu, phường 1, quận 8 ,Thành phố Sài Gòn, theo đúng ước nguyện cuối đời của tôi. Hoà Thượng Thích Nguyên Lý - Viện Chủ Chùa Từ Hiếu, Chư Tăng và Phật Tử trong chùa đã hết lòng quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của tôi chu đáo và đầy đủ.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, đại diện Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn đã đến viếng thăm và ân cần quan tâm đến hiện tình của tôi tại chùa Từ Hiếu. Tôi cũng vô cùng biết ơn dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ là ông Alan Lowenthal đã hậu thuẫn cho tôi và quan tâm sâu sắc đến hiện tình của tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi cho phép tất cả Chư Tăng Ni và Phật tử khắp nơi đều được tự do đến chùa Từ Hiếu thăm viếng tôi trừ những người có dụng ý chống phá lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Quý vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, vượt qua mọi chướng nạn để lèo lái con thuyền Giáo Hội đến bờ Giác Ngộ an toàn.

Phật Lịch 2562 - Chùa Từ Hiếu Sài Gòn, ngày 28 tháng 02 năm 2019


Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin